Connemar National Park

www.wolnomularz.pl https://machinasnu.pl/projektowanie-wnetrz/projektowanie-mieszkania-warszawa/ bilety lotnicze do irlandii

Park Narodowy Connemara to jeden z sześciu narodowych parków Irlandii. Znajduje się on na zachodnim wybrzeżu Irlandii w Hrabstwie Galway.

Został on utworzony w 1980 r., a wcześniej jego terytorium było wykorzystywane jako pola uprawne.

Obecnie park należy w całości do państwa. Podłoże parku zbudowane jest przede wszystkim ze skał przeobrażeniowych.

Do fauny zamieszkującej tereny parku zaliczają się przede wszystkim ptaki takie jak Świergotek łąkowy, skowronki i kląskawki. Czasami można spotkać również ptaki drapieżne, do których należą przede wszystkim pustułka, krogulec i błotniak zbożowy.

Ssaki zamieszkujące tereny parku to przede wszystkim króliki, lisy i kuny. Najbardziej charakterystycznym zwierzęciem zamieszkującym te tereny jest kuc Connemana, który charakteryzuje się bardzo dużą siłą i wytrzymałością jak na swoje niewielkie rozmiary.

Flora, która występuje na terenie parku to przede wszystkim rośliny charakterystyczne dla torfowisk i terenów bagiennych. Występują więc różnego rodzaju rośliny owadożerne takie jak rosiczka i tłustosz.

You may also like...