Rola pośrednika w obrocie nieruchomościami

Na stronie z projektami domów amerykańskich profesjonalnie odbieramy mieszkania profesjonalny odbiór mieszkania od dewelopera poznań w poznaniu odbiór fachowy

Pośrednik w obrocie nieruchomościami to osoba, której zawód polega na kojarzeniu stron transakcji przy zakupie, sprzedaży, zamianie, najmie, wynajmie nieruchomości.

Osoba kompetentna do wykonywania tego zawodu musi uzyskać licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Aby otrzymać licencje należy posiadać wykształcenie wyższe i ukończyć studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub posiadać wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz odbyć odpowiednio udokumentowaną praktykę.

Ponadto osoba ubiegająca się o licencję musi być niekarana oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Licencje może otrzymać tylko osoba fizyczna, a sama licencja nadawana jest przez Ministra Infrastruktury.

Obowiązki pośrednika definiowane są przez tzw.

kodeks powinności pośrednika, zawarty w Ustawie o gospodarce nieruchomościami i należą do nich między innymi: stosowanie przepisy prawa, standardów zawodowych, kierowanie się zasadami etyki zawodowej, wykonywanie czynności pośrednictwa ze szczególną starannością, kierowanie się zasadą ochrony interesów osób, na rzecz których wykonywane są poszczególne czynności.