Rozwój hipoterapii na przestrzeni lat

bengale koty

W latach pięćdziesiątych, Eilset Botker, będąca norweską fizjoterapeutką, podjęła się opracowania zasad, według których prowadzona być powinna hipoterapia ludzi z neurofizjologicznymi chorobami, czy też powikłaniami. To właśnie ta Pani zapoczątkowała sformalizowanie zasad takowej terapii z uwzględnieniem konkretnych jednostek chorobowych, na które mają mieć swoje oddziaływanie.

Od roku 1960 następuje wielki przyrost ośrodków zajmujących się i specjalizujących w wykorzystywaniu jazdy konnej, jako formy terapii. Lekarze medycyny, psychiatrzy, rehabilitanci, fizjoterapeuci czy też instruktorzy jeździeccy, wszyscy oni zauważają i doceniają tą formę aktywności ruchowej i jej wpływ na ciało i na duszę osoby niepełnosprawnej.

W Stanach Zjednoczonych jąkanie terapia z wykorzystaniem konia jest wpisana w każdorazowy rehabilitacyjny plan postępowania z osobą niepełnosprawną, niepełnosprawną zarówno ruchowo jak i fizycznie. Wiele amerykańskich szkół i ośrodków kształci specjalistów w tej dziedzinie.

You may also like...