Terapia z psem a dzieci i osoby starsze

Nie bez znaczenia w leczniczych kontaktach ze zwierzętami jest fakt, w jakim wieku wspomniane działania zostają podjęte. Ogólnie wiadomo, iż im organizm młodszy tym większe i lepsze efekty można wypracować.

Małe dziecko, nie do końca jeszcze zdające sobie sprawę z tego, co się wokół niego i z nim samym dzieje, jest bardzo podatne na różne stymulujące działania. Działania prowadzone przez dorosłych w sposób celowy, dla dziecka mogą być tylko zabawą, a my możemy w ten sposób przemycać niepostrzeżenie najróżniejsze formy ćwiczeń i zachowań, próbując tym samym wspomagać jego rozwój.

Także osoby starsze, samotne lub też hospitalizowane, wcześniej wracają do zdrowia, gdy w ich otoczeniu pojawia się pies. Dlatego też w świecie bardzo często wykorzystywaną inicjatywą jest program „Visiting pets”, czyli wizyty psów, wraz z ich opiekunami.

W szpitalach czy też hospicjach, prawie codziennie odwiedzają chorych, dając im nie tylko otuchę i radość, ale także i wszechstronną terapię dotykową. Kanada oraz USA to są dwa kraje, które już od ponad 20 lat stosują taką formę terapii, terapii z udziałem psa.

You may also like...