Zróżnicowanie religijne świata

Jedno z kryteriów opisu naszej planety, które zajmuje bardzo wiele miejsca w analizach, publikacjach, ale również przekazach medialnych wiąże się z aspektem religijności. Tak się składa, że ludzie na całym świecie zawsze chcieli w coś wierzyć.

Wyobrażali sobie Boga rozumianego monoteistycznie lub wielu bogów, którzy mieli stanowić siłę wyższą i którzy byli punktem odniesienia. To zastanawiające, że różne nacje żyjące tysiące kilometrów od siebie i przez długi czas nie wiedzące nawet o swoim wzajemnym istnieniu wpadały na podobne pomysły i posługiwały się zbliżonymi schematami pojmowania boskości.

Kiedy nastała epoka licznych geograficznych odkryć, biały człowiek zaczął bliżej poznawać religie i systemy wierzeń, które były mu dotąd obce. Europejczycy dość wcześnie poznali islam i kulturę arabską i perską z uwagi na migracje ludności i stosunki polityczne ze Wschodem.

Jednak wierzenia Indian czy prymitywnych plemion odległych wysp były czymś zupełnie innym. Takim samym zaskoczeniem było poznanie animizmu Afrykańczyków.

You may also like...