Hipoterapia w Polsce

https://machinasnu.pl/projektowanie-wnetrz/projektant-wnetrz-warszawa/ produkty dla gryzoni i królików

Rozwój hipoterapii w Polsce przebiegał trochę wolniej w stosunku do reszty świata. Wynikało to przede wszystkim z mało sprzyjających warunków panujących na terytorium kraju, który przecież przez długie lata podnosił się z wojennych zniszczeń.

Tak więc lata pięćdziesiąte, gdy na świecie rozwijała się już hipoterapia były dla nas jeszcze zbyt wczesne. Za pionierów tejże formy terapii na terenie Polski uważany jest prof.

Weiss, będący twórcą znanego po dziś dzień ośrodka w Konstancinie, gdzie wraz z grupą lekarzy z Krakowa wprowadził turnusy dla dzieci opierające się w dużej mierze na zajęciach z końmi. Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne podjęło się propagowania i wspierania rozwoju wszelkiego rodzaju ośrodków na terenie całej Polski.

Ośrodków, które prowadzą zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem hipiki. Na dzień dzisiejszy w wielu miejscach znaleźć możemy takową ofertę, pozwalającą na celowy i kontrolowany kontakt osoby niepełnosprawnej z koniem oraz wykonywanie najróżniejszych ćwiczeń z jego pomocą.

You may also like...